ΜΟΝΟΧΟΡΔΟ – ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥΣΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ
Στον οικισμό της Αγριάς, στην περιφέρεια του Δήμου Βόλου, κάτω από το Πήλιο και επάνω στην ακτογραμμή του Παγασητικού κόλπου, έχει οικοδομηθεί (2015) νέα διώροφη κατοικία. Το κτήριο αναπτύσσεται κατακόρυφα σε τέσσερα οριζόντια επίπεδα, περιλαμβανομένου και του υπογείου. Κατά το διαμήκη άξονα, από το βουνό (βόρεια) προς τη θάλασσα εμπρός (νότια), η κατασκευή ορίζει έναν ενιαίο χώρο κατανεμημένο σε τρία ίσα μέρη και έναν υπαίθριο, τέταρτο, ημίσειας διάστασης, στην νότια απόληξη του άξονα.

ΜΟΝΟΧΩΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Το κτιριολογικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε δυνατότητα διαμονής δύο έως έξι κατοίκων. Οι διαφορετικοί υπο-χώροι της κατοικίας ορίζονται από τη δυνατότητα μη μόνιμων διαχωρισμών. Έτσι προκύπτει ένα ημι-διαχωριζόμενο μονόχωρο σπίτι. Η ιδιωτικότητα υπηρετείται από κινητά, μαλακά χωρίσματα από υλικά όπως πανί ή καλάμια. Τα χωρίσματα είναι κάθετα στον βιοκλιματικό άξονα φωτισμού και αερισμού, από το βοριά προς τον νοτιά, από το βουνό προς τη θάλασσα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Με όρους τυπολογίας, η κατοικία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οργανώνεται στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με εσωτερικό αίθριο. Στο μεσαίο κλίτος, πλάτους 4,30μ. που ορίζεται από τέσσερα ζεύγη ξύλινων κιόνων, με διαστύλωση 2,60μ., αναπτύσσεται η καθημερινή επιτελεστικότητα της διαμονής. Στα δύο πλευρικά κλίτη, από οπλισμένο σκυρόδεμα, βάθους 1μ., οργανώνεται η βοηθητική επιτελεστικότητα (κατακόρυφη μετακίνηση, αποθήκευση, υγιεινή, μαγείρεμα). Η κατασκευή του κτηρίου υλοποιεί την τυπολογία. Τα πλευρικά κλίτη από μπετόν, συγκρατούν το μεσαίο κλίτος, που είναι αμιγώς ξύλινη προκατασκευή.

ΜΟΝΟΧΟΡΔΟ
Το ξύλινο ένθετο κουτί του μεσαίου κλίτους, είναι σαν το ηχείο του μονόχορδου οργάνου. Με τον τρόπο που η γεωμετρική κατασκευή, χωρισμένη σε ίσα διαστήματα, εκφράζει μαθηματικές αναλογίες μεταξύ ήχων στο μουσικό όργανο, επίσης εκφράζει σχέσης κατοίκησης κατά την διαμονή στο ξύλινο σπίτι.Συνεργάτες: Κωνσταντίνος Σαράντης, Βάσια Λύρη
Πολιτικός Μηχανικός/ Στατικά: Νικόλαος Χατζηνικολάου
Ηλεκτρολογικομηχανολογική μελέτη: Δημήτρης Ζημέρης 
Ενεργειακή/Βιοκλιματική μελέτη: Άρης Τσαγκρασούλης
Φωτογραφική επιμέλεια: Βασίλης Μακρής

Δημοσίευση: 
zissis kotionis/monochord/domusweb