ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΠΩΘΗΜΕΝΟΥ

Αθήνα, Δεκέμβρης του 1944, μια Ιστορία του Πολιτικού Υπεδάφους

Η εγκατάσταση «Υπονόμευση» στοιχειοθετεί ένα εφήμερο μνημείο για την ανεπιτέλεστη πράξη ανατίναξης του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρετανία» τα Χριστούγεννα του 1944, από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, με την ευκαιρία της  κρίσιμης επίσκεψης του Τσόρτσιλ στην Αθήνα. Η αναμνημόνευση και η αρχειοθέτηση του συμβάντος είναι κατάδυση στο αστικό υπέδαφος και τις σκοτεινές υποδομές του, αναδεικνύοντας τη σωματικότητά του, ως πεδίου εγκόλπωσης του αστικού ασυνειδήτου και της ανεσταλμένης συλλογικής επιθυμίας.Συνεργάτις: Αλίκη Σαμαρά