ΤΡΙΑΡΙ, ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ (Α.ΜΟ.Κ.)Μέσα στον ενεργειακό και τον διατροφικό κύκλο της κατοίκησης, το ίδιο το ζωντανό σώμα είναι υποπροϊόν της διαδικασίας μεταβολισμού. Το «ΤΡΙΑΡΙ» είναι το στοιχειώδες ενδιαίτημα μιας μικρής ομάδας κατοίκων. Η κατασκευή του ανάγει τις υποδομές ενέργειας και μεταβολισμού σε στοιχεία που δομούν τον χώρο κατοίκησης. Οι φιάλες υγραερίου και οι ντενεκέδες του λαδιού γίνονται οι αντικαταστάσιμες κολόνες που στηρίζουν την κατασκευή. Τα φέροντα και τα κινητά στοιχεία αλλάζουν αλλά το ενδιαίτημα παραμένει σταθερό. Φιλοξενούνται δύο ή τρεις κάτοικοι και ακόμα ένας ξένος. Από άποψη τυπολογική, η μονάδα αποτελεί παραλλαγή του τυπικού τριαριού της πολυκατοικίας. Ο κρίσιμος όγκος της μονάδας είναι 6.6 κυβικά μέτρα. Ο αντίστοιχος όγκος ενός τυπικού τριαριού ξεπερνά τα 200 κυβικά μέτρα. Τα «Τριάρια» μπορεί να ενταχθούν στο εσωτερικό κενών διαμερισμάτων, σε βιομηχανικούς χώρους και στεγασμένες δημόσιες επικράτειες που έχουν χάσει τους παλιούς λειτουργικούς τους προορισμούς. Μια δυσμενής εκδήλωση της κρίσης στην Ελλάδα είναι η αδυναμία πολλών νοικοκυριών να αντεπεξέλθουν οικονομικά και να παραμείνουν συνδεδεμένα με τα δίκτυα των κοινών (νερό, ενέργεια, τροφή). Η Α.ΜΟ.Κ. προσφέρει τη δυνατότητα –και την υποδεικνύει συμβολικά- των κατοίκων να διαμείνουν στην κατασκευή, εντός άδειων αστικών- χώρων, χωρίς να είναι συνδεδεμένοι με τα ακριβά δίκτυα υποδομών της πόλης.   Την πρώτη μέρα της έκθεσης πραγματοποιήθηκε περφόρμανς κατοίκησης του «Τριαριού».

Σχεδιασμός: Ζήσης Κοτιώνης

Περφόρμανς: Κωστής Κτιστακης, Ιωάννα Ξύδη, Αλίκη Σαμαρά

Σύμβουλος κίνησης: Π. Απέργη