ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥCollaborator: Ch. Kamariari

(Σφαιρίδιο και Κύλινδρος) Ideas competition Philkeram Johnson, 1992.