Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΚΑΜΒΥΣΗ (σκηνικό για παράσταση)In collaboration with Aristide Antonas

Director: Α. Yianga, Vine Yard Theater, New York, 1994.